ISO 9001:2015 - KVALITET

kvalitet, filosofisk kunstord indført af Cicero, afledt af latin qualis? 'hvorledes?' eller 'af hvilken beskaffenhed?'

Billede af Heather Ford

DEN INDLEDENDE KONTAKT

Kaffemødet

Den indledende behovsafstemning er utrolig vigtig og vi gør derfor meget ud af at klarlægge Jeres behov og forventningsafstemme. Måske kan vi løse det over telefonen, måske har I brug for et længerevarende samarbejde med os.. Eller måske er løsningen noget helt tredje.

Business Meeting

AT SKABE VÆRDI FOR DIG..

Så kort kan det siges.
Hele formålet med at øge kvaliteten af jeres virksomhed, udspringer af en værdiskabende tilgang.

Kvalitetsledelse er et emne der kommer mere og mere i fokus og det er ikke blot for store virksomheder. I selv små og mellemstore virksomheder vil der være en stor gevinst at hente ved at optimere på de interne processer og tænke systematisk og procesorienteret.

Business Meeting

LEDELSESSYSTEMER

Vi har stor erfaring med opbygning og implementering af ledelsessystemer.

Det behøver hverken være tungt, kedeligt eller dyrt at implementere et ledelsessystem i virksomheden. Kontakt os idag og hør mere om vores tilgang til opbygning og implementering.